Hoogbegaafd?
Psychologisch onderzoek, advies en begeleiding

Waarom

Heb je de indruk dat je kind zich op school niet naar verwachting ontwikkelt? Dan kan psychologisch onderzoek helpen om meer zicht te krijgen op oorzaken en oplossingen.

Naast de cognitieve capaciteiten (intelligentie) spelen sociaal emotioneel functioneren, executief functioneren (denkprocessen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag) en eventuele problemen op het vlak van de aandacht en concentratie een belangrijke rol als het gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden oftewel het potentieel van het kind.

Daarnaast staat het kind in voortdurende wisselwerking met zijn of haar omgeving, dus ook de thuissituatie en schoolsituatie spelen een voorname rol in de ontwikkeling.

Bij vragen als “Er lijkt meer in mijn kind te zitten dan eruit komt, is dat zo en waar komt dat door?” of "Dit kind lijkt zo slim, maar waarom is de werkhouding zo onder de maat?” is het daarom van belang niet alleen naar cognitieve capaciteiten te kijken, maar ook andere zoals hierboven genoemde factoren in ogenschouw te nemen.

 

Voor wie

Het psychologisch onderzoek is mogelijk voor kinderen en jongeren (6-16 jaar) die kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen, zoals:

  • Snel van begrip, snel nieuwe dingen leren
  • Originele ideeën, vindingrijk
  • Grote gedrevenheid, veel doorzettingsvermogen
  • Brede en/of diepgaande interesse

in combinatie met problemen als:

  • Steeds slechtere of wisselende schoolprestaties
  • Op school snel afgeleid zijn, afwezig zijn, dagdromen
  • Thuis een ander kind zijn dan op school
  • Clownesk, druk, lui of slordig gedrag
  • Faalangst, snel opgeven

 

Intelligentieonderzoek

Bij gerichte vraag naar de cognitieve capaciteiten kan ervoor worden gekozen intelligentieonderzoek uit te voeren. Dit omvat een intakegesprek, testafname met de WISC-III-NL, onderzoeksrapportage en een eindgesprek.

Het tarief voor intelligentieonderzoek bedraagt € 680,- (inclusief 21% BTW).

BREED ONDERZOEK

Lijken problemen niet (geheel) verklaard te worden door een eventuele hoge intelligentie en niet passend aanbod, dan kan er iets anders aan de hand zijn. Er kan in combinatie met onderzoek naar de cognitieve capaciteiten, onderzoek worden gedaan naar sociaal emotioneel functioneren, executieve functies, aandachtsfuncties en/of de leervoorwaarden. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door middel van gesprekken en/of instrumenten zoals tests, projectieve technieken en vragenlijsten. Het tarief hiervoor is afhankelijk van de omvang van het onderzoek.

 

BEGELEIDING VAN JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

Jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele begeleiding. Ik bied losse gesprekken aan, waarin we werken aan thema’s zoals mindset, zelfbeeld en studievaardigheden; daarnaast bied ik volledige programma’s gericht op werkhouding en motivatie bij (hoog)begaafde jongeren. Ik maak daarbij gebruik van de methoden van Kuin en Boyer: Zelf Oplossingen bedenken en Hoe plan ik mijn huiswerk? Bij deze methoden speelt motiverende gespreksvoering een voorname rol. Het tarief voor begeleiding bedraagt € 85,- per uur (inclusief 21% BTW). Een kennismakingsgesprek (3 kwartier) bedraagt € 50,- (inclusief 21% BTW).

 

Sacha Geerlings

Drs. Sacha Geerlings (1971) is PSYCHOLOOG NIP. Mede dankzij een veelzijdige werk- en studieachtergrond heeft zij een brede kijk op menselijke ontplooiing ontwikkeld.

Na onder meer werkzaam te zijn geweest als zelfstandig loopbaanpsycholoog en als docent op het HBO, heeft zij ervoor gekozen zich te specialiseren in hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren. Zij richt zich op het verkrijgen van inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid, daarbij benadrukt zij de sterke kanten en mogelijkheden van het kind of de jongere.

 

Contact

Sacha Geerlings | Psychologisch Advies & Coaching
Rietgras 38
2498 EG Den Haag
06-27057464
sacha@sachageerlings.nl

Sacha Geerlings Weblog Linkedin Sacha Geerlings Twitter Sacha Geerlings    

Psycholoog NIP

KvK 27330728
BTW NL185899195B01