Begin.

Je weet dat het verstandig zou zijn iets te doen, maar er is iets dat je tegenhoudt. Je hikt er tegenaan en stelt het uit. En dit kost tijd en energie. Herkenbaar?

Beschermer, Innerlijke criticus en Hedonist

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je iets niet wilt doen. Je kunt die redenen zien als bezwaren van de Beschermer, de Innerlijke Criticus of de Hedonist.
De Beschermer wil dat je geen risico’s loopt, omdat hij de kans dat iets misschien niet lukt bedreigend voor je zelfbeeld vindt. De Beschermer waarschuwt je als iets niet makkelijk is en heeft er bezwaren tegen als je daaraan begint.
De Innerlijke Criticus legt de lat extreem hoog en geeft jou de boodschap mee dat je daar nooit aan kunt voldoen dus dat je er maar beter niet aan kunt beginnen, want dan zou je niet voldoen aan zijn eisen.
De Hedonist heeft andere motieven dan jou te ondersteunen bij het maken van keuzes die je verder helpen in het leven. De Hedonist vindt het vooral belangrijk dat je het hier en nu leuk hebt, en wil dat het leven altijd makkelijk is. Hij zal van zich laten horen als iets naar verwachting een inspanning inhoudt, of als het tijd kost die je niet kunt besteden aan leukere zaken.

De Wijze

De Beschermer, de Innerlijke Criticus en de Hedonist kunnen stevig van zich laten horen, waardoor je het gevoel hebt dat je naar ze móet luisteren. Maar ze staan constructieve stappen in de richting van een leven zoals jij dat wilt in de weg. Daarom is het goed een innerlijk gesprek te voeren met al deze personages in jezelf en uiteindelijk de Wijze te laten beslissen. De Wijze is de stem van de redelijkheid, die verder kijkt dan wat er hier en nu vervelend is of wat misschien vervelend wordt. De Wijze kijkt naar wie jij wilt zijn als mens, en hoe je je leven wilt leiden. De Wijze beschouwt jouw waarden in het leven als leidend. Als de Wijze vindt dat het verstandig is te beginnen aan iets omdat het bijdraagt aan een leven dat bij je past, ook al is het moeilijk en niet zo leuk, dan is het goed de bezwaren van de Beschermer, de Innerlijke Criticus en de Hedonist terzijde te schuiven en te besluiten: Ik ga gewoon beginnen.