ACT

In mijn werkwijze neemt ACT (Action and Commitment Therapy) een belangrijke plaats in. Bij ACT ligt focus niet op het genezen van psychische ziektes, of het bevechten of bestrijden van psychische problemen. Bij ACT gaat het om het actief aangaan van het leven gericht op jouw waarden, waarbij het accepteren dat het leven ook lastige momenten en ervaringen met zich meebrengt een belangrijke (te ontwikkelen) vaardigheid is.

ACT : psychologische flexibiliteit

ACT (Action and Commitment Therapy) is een vorm van cognitieve gedragstherapie, met een solide wetenschappelijke basis. De principes van ACT zijn zeer goed te gebruiken in het dagelijks leven, bij coaching, counseling en training.

Bij ACT wordt ernaar gestreefd dat je cognitieve flexibiliteit ontwikkelt. Dit houdt in dat je je kunt aanpassen aan verschillende situaties en omgevingen, zonder je eigen waarden en behoeftes uit het oog te verliezen.

In de figuur ACT hexaflex is zichtbaar welke zes elementen centraal staan bij het streven naar cognitieve flexibiliteit.

Ik licht de betekenis van deze begrippen en de wijze waarop deze aan bod komen in mijn begeleiding hieronder kort toe:

Figuur: ACT Hexaflex. 

 

Contact met het hier en nu

Als je piekert over het verleden, of je zorgen maakt over de toekomst is je aandacht niet in het ‘hier en nu’. Dit in het verleden of in de toekomst zitten met je gedachten levert je meestal onplezierige gevoelens op, en zorgt ervoor dat je niet open en in contact staat met je omgeving en wat je hier en nu aan het doen bent.

→ We besteden aandacht aan het leren signaleren wanneer je niet in het hier en nu zit met je aandacht, en aan het brengen van je aandacht naar het hier en nu.

Acceptatie

Als je je vervelende gevoelens of nare gedachten probeert te bevechten, dan lukt dat vaak niet. Het kost wel energie.

→ We werken aan het accepteren van onaangename gedachten en gevoelens en je zult merken dat dit ervoor zorgt dat er ruimte en energie komt om je aandacht te richten op positieve zaken.

Defusie

Heb je er last van dat je je gedachten als dwingend ervaart, en dat ze voor jouw gevoel ook waar zijn?

→ We werken aan het loskomen van je gedachten, en je leert ze waar te nemen zonder dat je het gevoel hebt dat jouw gedachten jou sturen. En dat jouw gedachten bepalen hoe jij je voelt.

Zelf als context

Je kunt verstrikt raken in je eigen ideale zelfbeeld en de eisen die je aan jezelf stelt.

→ We werken aan het observeren van jezelf, met jouw gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot jouw omgeving. Door vanaf een afstand naar jezelf te leren kijken, zul je ruimte ervaren en kun je je aandacht richten op het maken van waardengerichte keuzes (zie hieronder).

Waarden

Als je gedrag in overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt, ervaar je innerlijke harmonie. Dit draagt bij aan een gevoel van een zinvol, betekenisvol leven. Als je handelen botst met wat je belangrijk vindt, dan merk je dat je daar onprettige gevoelens bij hebt.

→ We werken we aan het herkennen van jouw waarden. Deze vormen jouw kompas in het leven.

Toegewijde actie

Als je leeft naar je waarden, wordt het maken van keuzes eenvoudiger. Je kunt voor jezelf bepalen waarom je iets doet (omdat het past bij wat jij belangrijk vindt) of juist niet doet (omdat het botst met wat je belangrijk vindt). Je verliest minder energie aan het doen van dingen die niet passen bij jouw waarden.

→ We werken aan het maken van een vertaalslag van jouw waarden naar het concreet handelen naar die waarden.