Coaching en counseling bij hoogbegaafdheid

Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching is gespecialiseerd in vraagstukken die te maken hebben met je verbinding met school, studie of werk, waarbij (mogelijke) hoogbegaafdheid een rol speelt.

Het gaat bij mijn begeleiding altijd om de vraag: Wat heb je nodig om tot ontwikkeling te komen? Om die vraag met jou te beantwoorden, hoef ik niet te bepalen óf en hóe (hoog)begaafd je bent. Wel kijk ik naar de aanwijzingen voor een sterke aanleg op een of meerdere gebieden, en bekijk met jou naar hoe die aanleg een rol speelt bij de kwesties waar je mee zit.

Betere verbinding met jezelf en je omgeving

Hoogbegaafdheid brengt een pakket aan prachtige mogelijkheden met zich mee. Helaas kan hoogbegaafdheid en een niet-passende (leer-/ontwikkelings-/werk)omgeving leiden tot problemen. Je kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van onzekerheid, moeite krijgen met het aangaan van uitdagingen, het vinden van motivatie voor school, studie of werkactiviteiten. Als je geen goede verbinding met je school, studie of werk ervaart,  kun je gaan onderpresteren.

In mijn praktijk begeleid ik je met het ontwikkelen van een betere verbinding met jezelf en je omgeving. Ik maak hiervoor onder meer gebruik van de principes van ACT .

Zelfinzicht en zelfsturing

In mijn begeleiding staan twee elementen centraal: zelfinzicht en zelfsturing.

 • Zelfinzicht: Een helder en reëel beeld van hoe je in elkaar zit (je eigenschappen, vaardigheden) en wat je belangrijk vindt (waarden, doelen).
 • Zelfsturing: Het pro-actief vormgeven van je leven, je handelen afstemmen op je doelen en waarden. Het maken van waardengerichte keuzes speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor een goede verhouding met je omgeving helpen zelfinzicht en het vermogen tot zelfsturing enorm. Als je geen duidelijk beeld hebt van wie jij bent, wat je kunt en wat je belangrijk vindt, wordt het lastig om actief keuzes te maken die bij jou passen.

Je kunt dan sneller verzeild raken in situaties waarin je dingen doet die niet goed bij je passen of die op termijn weinig voldoening geven. Je kunt het zo zien: als jij niet stuurt, nemen anderen of jouw (onbewuste) angsten of je korte termijnbehoeftes de sturing over jou over:

 • Je belandt in bepaalde situaties waarbij je je ongemakkelijk voelt, waarbij er iets knaagt of waar je je onrustig of ontevreden bij voelt.
 • Je bent meer bezig met vermijden van wat je niet wilt, dan doen wat je wél wilt.
 • Je krijgt last van besluiteloosheid.
 • Je houdt je bezig met zaken die hier en nu leuk zijn, maar niet bijdragen aan lange termijn doelen en je waarden.

De onprettige gevoelens die je daarbij ervaart zijn geven aan dat je niet doet wat je wilt doen. Tijd voor het maken van waardengerichte keuzes!

Over

Sacha Geerlings, Psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid

Ik ben Sacha Geerlings, psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid.
In mijn persoonlijke leven heb ik ervaring opgedaan met vraagstukken waarbij begaafdheidskenmerken een rol spelen.
Ik ben me daarom intensief gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Dit is het startpunt geweest voor mijn professionele ontwikkeling als specialist hoogbegaafdheid.

Door het doorlopen van de postacademische opleiding tot ECHA-specialist hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit heb ik mijn kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van hoogbegaafdheid naar een hoger plan getild.

Brede kennis en werkervaring

Dankzij mijn brede studie- en werkachtergrond ben ik bekend met vraagstukken op verschillende ontwikkelingsgebieden en in verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, en kan ik vraagstukken waarbij hoogbegaafdheid een rol speelt vanuit een breder kader bekijken.

Ik heb psychologische scholing genoten op academisch en postacademisch niveau, op het gebied van hoogbegaafdheid, schoolpsychologie, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie.

Ik heb werkervaring in verschillende werkvelden en verschillende rollen opgedaan. Naast mijn werkzaamheden op het vlak van diagnostiek, advies en begeleiding in mijn psychologische praktijk, heb ik gewerkt als consulent in de arbeidsbemiddeling, bureaumanager bij assessmentbureau, en als docent psychologie en onderzoeksmethoden, tutor en studieloopbaanbegeleider in het hoger onderwijs.

Ervaring met wetenschappelijk onderzoek

Tijdens mijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een onderzoeksstage gelopen bij de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en aan twee onderzoeken gewerkt, waarover publicaties zijn verschenen. Over het ECHA-afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd naar studiemotivatie bij studenten aan het HBO en WO heb ik een wetenschappelijk artikel geschreven. Co-auteurs van dit artikel zijn dr. Marjolijn van Weerdenburg (tevens supervisie; Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit) en dr. Lianne Hoogeveen (directeur ECHA-RITHA opleiding; Radboud Centrum Sociale Wetenschappen).

 

Anderen over Sacha Geerlings

“Ik ken Sacha als een hele goede psycholoog. Sacha kan snel tot de essentie doordringen. Ze is een goede luisteraar die de juiste vragen stelt, waardoor je echt het gevoel  krijgt dat je begrepen wordt en je een advies krijgt dat bij jou past.”

- Ytien de Jong, ECHA-specialist in gifted education bij Begaafd op Maat en Day A Week School

“Ik ken Sacha als iemand die grondig en analytisch te werk gaat. We werken dit jaar samen aan een onderwijskundig onderzoek waarbij Sacha mij ondersteunt. Werken met Sacha is ontzettend prettig: ze heeft kennis van zaken en kijkt goed naar wat iemand nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Sacha zet zich altijd met hart en ziel in en levert daarbij dan ook geen half werk. Daarnaast is Sacha creatief, zit ze vol ideeën en heeft ze een open houding. Ik kan me dan ook voorstellen dat clienten én collega’s het prettig en leerzaam vinden om met haar te werken omdat ze niet alleen door Sacha gezien en gehoord worden, maar óók handvatten krijgen aangereikt om stappen te zetten waarmee ze echt verder kunnen!”

- Anja van der Velde, ECHA-specialist in gifted education bij PCPO / Plusklas de Raket | Tekstschrijver Taal Aan Bod

Aangesloten bij:

Diensten en werkwijze

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Ik bied begeleiding in de vorm van coaching en counseling aan jongeren en (jong)volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid bij

 • motivatieproblemen op school, in de studie of op het werk
 • faalangst en perfectionisme op school, in de studie of op het werk
 • profiel- en studiekeuze
 • loopbaanvraagstukken

Motivatieproblemen

Ga je met tegenzin naar je school, je studiebijeenkomsten, of je werk? Raffel je je werk af? Stel je het werken voor school of studie uit? Voel je verveeld of gespannen?  Vind je dat je veel tijd bezig bent met verplichtingen die je weinig nuttig of interessant vindt? Kortom: vind je het lastig om de connectie te maken met je schoolwerk, je studie of je werk?

Ik begeleid je bij het krijgen van een scherp zicht op wat jij belangrijk vindt, wat jou motiveert en hoe jij graag werkt. We werken aan andere, constructievere manieren om met verplichtingen om te gaan, zodat je geen energie meer verspilt met verzet, uitstellen of opgeven, maar het werk aangaat met volle inzet en overtuiging.

Faalangst en perfectionisme

Wil je het graag heel erg goed doen op school, in je studie of in je werk? Leg je de lat zo hoog dat het soms (bijna) onhaalbaar is? Ben je geneigd té hard te werken, en merk je dat je last hebt van te weinig (nacht)rust en ontspanning? Heb je last van spanningsklachten, van angst en onzekerheid?

Ik begeleid je bij het krijgen van een scherp zicht op de achtergronden van jouw perfectionisme. Ik begeleid je bij het stellen van haalbare doelen. Als je last hebt van faalangst gaan we door middel van de principes van ACT werken aan het loskomen van je angsten, en werken aan het richten op wat je nastreeft in plaats van wat je vreest.

Profiel- en studiekeuze

Vind je het lastig om te kiezen welke vakken jij wilt houden, of een studiekeuze te maken? Of studeer je al en heb je twijfels over je studiekeuze?

Ik beleid je bij het krijgen van een scherper zicht op wat jij graag doet en waar je aanleg voor lijkt te hebben, en het bepalen welke vakken of studies daar het beste bij passen. Bij profiel- en studiekeuze maak ik gebruik van de kaarten van Gerrickens (Inspiratiespel, Waarden en Normenspel) en zelf ontwikkelde kaarten. Deze kaarten vormen een goed hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over wat je graag doet en belangrijk vindt.

Loopbaanvraagstukken

Sta je aan het begin van een loopbaan of ben je je invulling van betaald werk aan het heroverwegen? Zoek je naar manieren om jezelf te ontwikkelen, en wil je bekijken hoe je dat in betaald werk en/of daarbuiten kan vormgeven?

Je kunt bij mij terecht voor begeleiding met als doel een scherper zicht op jouw kwaliteiten en behoeftes te krijgen, en vervolgens te bepalen op welke manier je daar in jouw leven mee bezig kunt zijn. We kijken hierbij breed naar jouw hele leven, niet alleen de invulling van je betaalde werk. We maken gebruik van Gerrickens kaarten (Inspiratiespel, Waarden en Normenspel) als hulpmiddel om in gesprek te gaan over wat je graag doet en belangrijk vindt.

Werkwijze

Na een korte telefonische kennismaking bepalen we of we een afspraak voor een intakegesprek of eenmalig adviesgesprek plannen. Als je kiest voor een begeleidingstraject, vinden er na het intakegesprek meerdere gesprekken plaats.

Consulten vinden bij mij plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor veel scholieren, studenten en mensen met een baan blijkt het heel prettig te zijn dat ze in het weekend bij mij terecht kunnen.

Onderzoeksprojecten voor onderwijsinstellingen

Ik kan u ondersteunen bij het

 • Ontwikkelen van een eenduidige visie als basis van uw begaafdheidsbeleid.
 • Uitvoeren van onderzoek naar de kennis, vaardigheden en attitudes van leden van het schoolteam, zodat u een goed zicht krijgt op de sterke kanten en verbeterpunten van uw team die van belang zijn voor het uitvoeren van het begaafdheidsbeleid.

Ontwikkeling van materialen

Ik ontwikkel materialen die inzetbaar zijn voor individueel (psychologisch) onderzoek en coaching van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Hieronder zal ik gratis beschikbaar materiaal plaatsen.

Hulpmiddel voor gesprekken met kinderen op de basissschool

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd: is dat wat je bent, wat je in je hebt, of wat je laat zien in prestaties?

Auteurs of ontwikkelaars van verschillende modellen en theorieën over hoogbegaafdheid hebben het niet allemaal over hetzelfde als zij het hebben over hoogbegaafdheid. Is dat een probleem? Nee, zo lang maar duidelijk is waarover we het hebben. In Nederland hebben we het nog vaak over hoogbegaafdheid als iemand een zeer hoge score op een IQ-test heeft behaald. Er is echter wetenschappelijke overeenstemming over dat hoogbegaafdheid meer inhoudt dan een zeer hoog IQ, en dat niet elke persoon met kenmerken van hoogbegaafdheid een zeer hoge score op een IQ-test behaalt.

Kenmerken van (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid kan worden gezien als een sterke aanleg op een of meerdere gebieden, die zich kan vertalen naar uitzonderlijke prestaties op een of meerdere gebieden (Gagné, 2004).

Onder meer de volgende kenmerken kunnen wijzen in de richting van een goed leervermogen en een sterke aanleg op een of meerdere gebieden:

 • Als jong kind een ontwikkelingsvoorsprong
 • Goed geheugen
 • Veel inzicht, verbanden leggen
 • Kennisvreter in de breedte en/of diepte
 • Grote behoefte zaken te begrijpen
 • Genieten van complexiteit
 • Gedreven en zelfsturend bezig met zelfgekozen activiteiten
 • Zoeken naar uitdaging, in nieuwe dingen, of iets nóg beter willen kunnen of weten
 • Grote mate van opmerkzaamheid
 • Met relatief geringe inspanning iets behoorlijk goed kunnen
 • In relatief korte tijd iets behoorlijk goed kunnen
 • sterke innerlijke belevingswereld
 • creatief, scheppend vermogen

Signalen van mogelijk onderpresteren

De volgende kenmerken kunnen wijzen op onderpresteren:

 • Prestaties een stuk lager dan je potentieel
 • Gevoel van verveling, (faal)angst, uitputting of frustratie
 • Geen bereidheid om inspanning te leveren
 • Kiezen voor makkelijke dingen waarvan je zeker weet dat je ze kunt
 • Weinig interesse in of betrokkenheid bij school, studie of werk
 • Wel willen, maar niet durven uit angst dat je niet voldoet aan je eigen hoge lat of aan de verwachtingen van anderen
 • Wel beginnen, maar opgeven zodra je denkt dat het toch niet gaat lukken

DMGT model van Gagné

Een ontwikkelingsmodel wat ik bruikbaar vind, met name als we het hebben over vraagstukken met betrekking tot onderpresteren en motivatieproblemen is het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT 2.0) van Gagné (2010).
In dit model is uitgewerkt hoe persoonsfactoren en omgevingsfactoren in ontwikkelingsprocessen een rol spelen bij het tot uitdrukking komen van een grote aanleg in talent, ofwel bijzondere prestaties.

Figuur: Gagné's Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT 2.0; 2008 update). Bron: https://www.researchgate.net/figure/Gagnes-Differentiated-Model-of-Giftedness-and-Talent-DMGT-20-2008-update_fig1_285842441 [accessed 12 Sep, 2019]

 

 

Positieve Psychologie en ACT

Positieve Psychologie

In mijn visie en mijn werkwijze is zijn theorieën en modellen die een plek hebben in de Positieve Psychologie te herkennen, in het bijzonder ACT (Action and Commitment Therapy).

In de theorieën en modellen die vallen binnen de stroming Positieve Psychologie gaat om het nastreven van positieve ervaringen (zoals betrokkenheid en flow) en het ontwikkelen van positieve eigenschappen. De focus ligt niet op het genezen van psychische ziektes, of het bevechten of bestrijden van psychische problemen.

ACT

ACT (Action and Commitment Therapy) is een vorm van cognitieve gedragstherapie, met een solide wetenschappelijke basis. De principes van ACT zijn zeer goed te gebruiken in het dagelijks leven, bij coaching, counseling en training.

Bij ACT wordt ernaar gestreefd dat je cognitieve flexibiliteit ontwikkelt. Dit houdt in dat je je kunt aanpassen aan verschillende situaties en omgevingen, zonder je eigen waarden en behoeftes uit het oog te verliezen.

In de figuur ACT hexaflex is zichtbaar welke zes elementen centraal staan bij het streven naar cognitieve flexibiliteit.

Ik licht de betekenis van deze begrippen en de wijze waarop deze aan bod komen in mijn begeleiding hieronder kort toe:

Figuur: ACT Hexaflex. 

 

Contact met het hier en nu

Als je piekert over het verleden, of je zorgen maakt over de toekomst is je aandacht niet in het ‘hier en nu’. Dit in het verleden of in de toekomst zitten met je gedachten levert je meestal onplezierige gevoelens op, en zorgt ervoor dat je niet open en in contact staat met je omgeving en wat je hier en nu aan het doen bent.

→ We besteden aandacht aan het leren signaleren wanneer je niet in het hier en nu zit met je aandacht, en aan het brengen van je aandacht naar het hier en nu.

Acceptatie

Als je je vervelende gevoelens of nare gedachten probeert te bevechten, dan lukt dat vaak niet. Het kost wel energie.

→ We werken aan het accepteren van onaangename gedachten en gevoelens en je zult merken dat dit ervoor zorgt dat er ruimte en energie komt om je aandacht te richten op positieve zaken.

Defusie

Heb je er last van dat je je gedachten als dwingend ervaart, en dat ze voor jouw gevoel ook waar zijn?

→ We werken aan het loskomen van je gedachten, en je leert ze waar te nemen zonder dat je het gevoel hebt dat jouw gedachten jou sturen. En dat jouw gedachten bepalen hoe jij je voelt.

Zelf als context

Je kunt verstrikt raken in je eigen gedachten en gevoelens, en het gevoel hebben dat deze jouw hele ‘zijn’ bepalen.

→ We werken aan het observeren van jezelf, met jouw gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot jouw omgeving. Door vanaf een afstand naar jezelf te leren kijken, zul je ruimte ervaren en kun je je aandacht richten op het maken van waardengerichte keuzes (zie hieronder).

Waarden

Als je gedrag in overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt, ervaar je innerlijke harmonie. Dit draagt bij aan een gevoel van een zinvol, betekenisvol leven. Als je handelen botst met wat je belangrijk vindt, dan merk je dat je daar onprettige gevoelens bij hebt.

→ We werken we aan het herkennen van jouw waarden. Deze vormen jouw kompas in het leven.

Toegewijde actie

Als je leeft naar je waarden, wordt het maken van keuzes eenvoudiger. Je kunt voor jezelf bepalen waarom je iets doet (omdat het past bij wat jij belangrijk vindt) of juist niet doet (omdat het botst met wat je belangrijk vindt). Je verliest minder energie aan het doen van dingen die niet passen bij jouw waarden.

→ We werken aan het maken van een vertaalslag van jouw waarden naar het concreet handelen naar die waarden.

Aangesloten bij:

Sacha Geerlings Psychologisch Advies & Coaching

Psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid

Bezoekadres: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie
Geestbrugkade 35 2281 CX Rijswijk

06-27057464
sacha@sachageerlings.nl
KvK 27330728