Hoogbegaafd?
Psychologisch advies en coaching

(HOOG)BEGAAFDHEID

Een leven lang leren, zodat je mogelijkheden tot bloei komen, en je vol inspiratie en energie in het leven staat, dat is waar ik in mijn praktijk een bijdrage aan lever door middel van psychologisch advies en coaching.

(Hoog)begaafdheid houdt in dat je grote aanleg op een of meerdere gebieden, en een karakteristieke combinatie van persoonskenmerken hebt, zoals een grote intensiteit en gedrevenheid. Niet bij iedereen zijn begaafdheidskenmerken even goed zichtbaar, doordat er sprake is van onderpresteren, of doordat de omgeving de kenmerken niet herkent als begaafdheidskenmerken. Ik hanteer een brede definitie ven begaafdheid en beschouw (hoog)begaafdheid als een gebied waarbinnen er heel veel variatie is, tussen mensen en hun kenmerken.

Ontwikkelingsprocessen, waarbij zowel kenmerken van jou als je omgeving een rol spelen, verlopen soms minder voorspoedig. Dit kan leiden tot allerlei problemen, in bijvoorbeeld je welbevinden en vaardigheidsontwikkeling, met als gevolg dat je je niet naar je mogelijkheden ontwikkelt en hierdoor minder gelukkig in het leven komt te staan. Ik zoek naar waar het wringt, verhelder knelpunten, adviseer omtrent de wijze waarop deze kunnen worden veranderd, en bied begeleiding.

Bij motivatieproblemen en profiel- of studiekeuzevraagstukken draag ik bij aan een scherper en helderder zelfinzicht, en leer ik je kiezen op basis van je waarden en doelen.

 

DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Na een korte vrijblijvende telefonische oriëntatie van maximaal een kwartier besluiten we of er een kort advies (tegen tarief), of een intake-/adviesgesprek gepland wordt. Daarin verkennen we de hulpvragen en bepalen we of en welke vervolgstappen wenselijk zijn. Voor informatie over tarieven, klik hier.

 

COACHING EN COUNSELING VOOR MIDDELBARE SCHOLIEREN EN STUDENTEN

Midddelbare scholieren en studenten kunnen bij mij terecht voor coaching en counseling, gericht op het vergroten van de school- of studiemotivatie, het verminderen van faalangst, het ontwikkelen van een groei-mindset, trainen van vaardigheden voor het leren en studeren en het verkrijgen van meer zelfinzicht ten behoeve van studiekeuze. Zowel kort advies, een los consult of een begeleidingstraject zijn bij mij mogelijk. Studenten kunnen een kijkje nemen op de site: www.eerstehulpbijstudiestress.nl

 

SACHA GEERLINGS

Drs. Sacha Geerlings (1971) is PSYCHOLOOG NIP en aspirant ECHA specialist in gifted education / specialist hoogbegaafdheid en ervaringsdeskundige. Mede dankzij een veelzijdige werk- en studieachtergrond heeft zij een brede kijk op menselijke ontplooiing ontwikkeld.

 

CONTACT

Sacha Geerlings | Psychologisch Advies & Coaching
Correspondentieadres: Rietgras 38
2498 EG Den Haag
Bezoekadres: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk
06-27057464
sacha@sachageerlings.nl

Sacha Geerlings Weblog Linkedin Sacha Geerlings Twitter Sacha Geerlings  

KvK 27330728

Privacystatement, klik hier.

Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, klik hier.