Online begeleiding via beveiligd beeldbellen of chatten | Geen wachtlijst | 7 dagen per week
Meer informatie over aanmelden? Klik hier.

Coaching en counseling bij hoogbegaafdheid

Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching is gespecialiseerd in vraagstukken die te maken hebben met je verbinding met school, studie of werk, en/of de mensen om je heen, waarbij (mogelijke) hoogbegaafdheid een rol speelt. Het gaat bij mijn begeleiding altijd om de vraag: Wat heb je nodig om tot ontwikkeling te komen?

Betere verbinding met jezelf en je omgeving

Hoogbegaafdheid brengt een pakket aan prachtige mogelijkheden met zich mee. Helaas kan hoogbegaafdheid en een niet-passende (sociale/leer-/werk)omgeving leiden tot problemen. Je kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van onzekerheid, moeite krijgen met het aangaan van uitdagingen of het vinden van motivatie voor school, studie of werkactiviteiten. Als je geen goede verbinding met je school, studie of werk ervaart,  kun je gaan onderpresteren.

Hoogbegaafdheid kan gepaard gaan met hoogsensitiviteit: een grote intensiteit of (prikkel)gevoeligheid. Dit kan leiden tot specifieke uitdagingen in het contact de mensen om je heen. Je kunt te maken krijgen met balansvraagstukken of sociale vraagstukken.

In mijn praktijk begeleid ik je met het ontwikkelen van een betere verbinding met jezelf en je omgeving. Ik maak hiervoor onder meer gebruik van de principes van ACT .

Zelfinzicht en zelfsturing

In mijn begeleiding staan twee elementen centraal: zelfinzicht en zelfsturing.

 • Zelfinzicht: Een helder en reëel beeld van hoe je in elkaar zit (je eigenschappen, vaardigheden) en wat je belangrijk vindt (waarden, doelen).
 • Zelfsturing: Het pro-actief vormgeven van je leven, je handelen afstemmen op je doelen en waarden. Het maken van waardengerichte keuzes speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor een goede verhouding met je omgeving helpen zelfinzicht en het vermogen tot zelfsturing enorm. Als je geen duidelijk beeld hebt van wie jij bent, wat je kunt en wat je belangrijk vindt, wordt het lastig om actief keuzes te maken die bij jou passen.

Je kunt dan sneller verzeild raken in situaties waarin je dingen doet die niet goed bij je passen of die op termijn weinig voldoening geven. Je kunt het zo zien: als jij niet stuurt, nemen anderen of jouw (onbewuste) angsten of je korte termijnbehoeftes de sturing over jou over:

 • Je belandt in bepaalde situaties waarbij je je ongemakkelijk voelt, waarbij er iets knaagt of waar je je onrustig of ontevreden bij voelt.
 • Je bent meer bezig met vermijden van wat je niet wilt, dan doen wat je wél wilt.
 • Je krijgt last van besluiteloosheid.
 • Je houdt je bezig met zaken die hier en nu leuk zijn, maar niet bijdragen aan lange termijn doelen en je waarden.

De onprettige gevoelens die je daarbij ervaart zijn geven aan dat je niet doet wat je wilt doen. Tijd voor het maken van waardengerichte keuzes!

Over

Sacha Geerlings, Psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid

Ik ben Sacha Geerlings, psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid.
In mijn persoonlijke leven heb ik ervaring opgedaan met vraagstukken waarbij begaafdheidskenmerken een rol spelen.
Ik ben me daarom intensief gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Dit is het startpunt geweest voor mijn professionele ontwikkeling als specialist hoogbegaafdheid.

Door het doorlopen van de postacademische opleiding tot ECHA-specialist hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit heb ik mijn kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van hoogbegaafdheid naar een hoger plan getild.

Brede kennis en werkervaring

Dankzij mijn brede studie- en werkachtergrond ben ik bekend met vraagstukken op verschillende ontwikkelingsgebieden en in verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, en kan ik vraagstukken waarbij hoogbegaafdheid een rol speelt vanuit een breder kader bekijken.

Ik heb psychologische scholing genoten op academisch en postacademisch niveau, op het gebied van hoogbegaafdheid, schoolpsychologie, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie.

Ik heb werkervaring in verschillende werkvelden en verschillende rollen opgedaan. Naast mijn werkzaamheden op het vlak van diagnostiek, advies en begeleiding in mijn psychologische praktijk, heb ik gewerkt als consulent in de arbeidsbemiddeling, bureaumanager bij een assessmentbureau, en als docent psychologie en onderzoeksmethoden, tutor en studieloopbaanbegeleider in het hoger onderwijs. Momenteel ben ik als externe scriptiebegeleider voor de ECHA-opleiding verbonden aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen.

 

Ervaring met wetenschappelijk onderzoek

Tijdens mijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een onderzoeksstage gelopen bij de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en aan twee onderzoeken gewerkt, waarover publicaties zijn verschenen. Over het ECHA-afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd naar studiemotivatie bij studenten aan het HBO en WO heb ik een wetenschappelijk artikel geschreven. Co-auteurs van dit artikel zijn dr. Marjolijn van Weerdenburg (tevens supervisie; Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit) en dr. Lianne Hoogeveen (directeur ECHA-RITHA opleiding; Radboud Centrum Sociale Wetenschappen).

 

Anderen over Sacha Geerlings

“Ik ken Sacha als een hele goede psycholoog. Sacha kan snel tot de essentie doordringen. Ze is een goede luisteraar die de juiste vragen stelt, waardoor je echt het gevoel  krijgt dat je begrepen wordt en je een advies krijgt dat bij jou past.” - Ytien de Jong, ECHA-specialist in gifted education bij Begaafd op Maat en Day A Week School

“Ik ken Sacha als iemand die grondig en analytisch te werk gaat. We werken dit jaar samen aan een onderwijskundig onderzoek waarbij Sacha mij ondersteunt. Werken met Sacha is ontzettend prettig: ze heeft kennis van zaken en kijkt goed naar wat iemand nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Sacha zet zich altijd met hart en ziel in en levert daarbij dan ook geen half werk. Daarnaast is Sacha creatief, zit ze vol ideeën en heeft ze een open houding. Ik kan me dan ook voorstellen dat clienten én collega’s het prettig en leerzaam vinden om met haar te werken omdat ze niet alleen door Sacha gezien en gehoord worden, maar óók handvatten krijgen aangereikt om stappen te zetten waarmee ze echt verder kunnen!” - Anja van der Velde, ECHA-specialist in gifted education bij PCPO / Plusklas de Raket | Onderwijskundige i.o.

"Ik merkte dat Sacha bleef doorvragen totdat we de kern van het probleem hadden gevonden. Zo kon zij mij precies het advies geven dat ik nodig had. Wat ik ook erg fijn vond was dat Sacha tijdens ons eerste gesprek al direct een aantal concrete tips gaf waar ik diezelfde dag nog mee aan de slag kon. Ik heb heel veel aan mijn gesprekken met Sacha gehad." - jongvolwassen cliënt

Aangesloten bij:

Diensten en werkwijze

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Ik bied begeleiding in de vorm van coaching en counseling aan jongeren en (jong)volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid bij

Balansvraagstukken

Heb je een intense, gevoelige persoonlijkheid? Laad je op van alleen zijn en kost onder de mensen zijn je energie?  Merk je dat het je het lastig vind in evenwicht te blijven omdat het dagelijks leven de nodige aanpassingen aan mensen en prikkels in je omgeving vraagt? Met deze vraagstukken kun je bij mij terecht. We kijken naar wat jij nodig hebt om een voldoende veerkracht en energie te hebben.

Ik begeleid je bij het zicht krijgen op energiegevers en energievreters, en met het vormgeven van een leven dat past bij jouw gevoeligheid.

Sociale vraagstukken

Hoogbegaafdheid wil nog wel eens samengaan met een intens en complex karakter. Dit kan leiden tot problemen in sociale relaties. Je kunt last hebben van het gemis aan gelijkgestemden en je eenzaam of onbegrepen voelen, je kunt de neiging hebben je teveel aan te passen, of teleurgesteld raken in anderen die niet voldoen aan jouw hoge lat.

Ik begeleid je bij het omgaan met verschillen (in eigenschappen en behoeftes) en respectvol omgaan met jezelf en anderen, waardoor je meer evenwicht tussen jezelf en anderen ervaart en je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn in je sociale relaties.

 

Motivatieproblemen

Ga je met tegenzin naar je school, je studiebijeenkomsten, of je werk? Raffel je je werk af? Stel je het werken voor school of studie uit? Voel je verveeld of gespannen?  Vind je dat je veel tijd bezig bent met verplichtingen die je weinig nuttig of interessant vindt? Kortom: vind je het lastig om de connectie te maken met je schoolwerk, je studie of je werk?

Ik begeleid je bij het krijgen van een scherp zicht op wat jij belangrijk vindt, wat jou motiveert en hoe jij graag werkt. We werken aan andere, constructievere manieren om met verplichtingen om te gaan, zodat je geen energie meer verspilt met verzet, uitstellen of opgeven, maar het werk aangaat met volle inzet en overtuiging.

Faalangst en perfectionisme

Wil je het graag heel erg goed doen op school, in je studie of in je werk? Leg je de lat zo hoog dat het soms (bijna) onhaalbaar is? Ben je geneigd té hard te werken, en merk je dat je last hebt van te weinig (nacht)rust en ontspanning? Heb je last van spanningsklachten, van angst en onzekerheid?

Ik begeleid je bij het krijgen van een scherp zicht op de achtergronden van jouw perfectionisme. Als je last hebt van faalangst gaan we door middel van de principes van ACT werken aan het loskomen van je angsten, en werken aan het richten op wat je nastreeft in plaats van wat je vreest.

Profiel- en studiekeuze

Vind je het lastig om te kiezen welke vakken jij wilt houden, of een studiekeuze te maken? Of studeer je al en heb je twijfels over je studiekeuze?

Ik beleid je bij het krijgen van een scherper zicht op wat jij graag doet en waar je aanleg voor lijkt te hebben, en het bepalen welke vakken of studies daar het beste bij passen.

Loopbaanvraagstukken

Sta je aan het begin van een loopbaan of ben je je invulling van betaald werk aan het heroverwegen? Zoek je naar manieren om jezelf te ontwikkelen, en wil je bekijken hoe je dat in betaald werk en/of daarbuiten kan vormgeven?

Je kunt bij mij terecht voor begeleiding met als doel een scherper zicht op jouw kwaliteiten en behoeftes te krijgen, en vervolgens te bepalen op welke manier je daar in jouw leven mee bezig kunt zijn. We kijken hierbij breed naar jouw hele leven, niet alleen de invulling van je betaalde werk.

Werkwijze

Je kunt 7 dagen van de week, overdag en in de avond op korte termijn bij mij terecht. Je kunt zowel een los adviesgesprek als begeleiding aanvragen. Begeleiding start altijd met een intakegesprek.

Aanmelding gaat als volgt: Je vult het Aanmeldingsformulier-2020 in en verstuurt dit vervolgens per e-mail.  Je kunt in je e-mail aangeven op welke data/tijden een gesprek wat jou betreft zou uitkomen. Vervolgens krijg je een reactie per e-mail met een opdrachtbevestiging met een voorstel voor datum en tijd waarop de afspraak plaats kan vinden. Deze reactie krijg je normaliter binnen 24 uur.

Alle advies- en begeleidingsgesprekken vinden online via beveiligd beeldbellen of chatten via Therapieland.nl plaats. Voorafgaand aan elke afspraak krijg je van mij via e-mail een link naar het beveiligde beeldbel- of chatgesprek. Klik hier voor informatie over beeldbellen via Therapieland.nl: https://therapieland.nl/beeldbellen/handleiding-clienten/

Klik hier voor informatie over tarieven.

Onderzoeksprojecten voor onderwijsinstellingen

Ik kan onderwijsinstelllingen ondersteunen bij het

 • Ontwikkelen van een eenduidige visie als basis van uw begaafdheidsbeleid.
 • Uitvoeren van onderzoek naar de kennis, vaardigheden en attitudes van leden van het schoolteam, zodat u een goed zicht krijgt op de sterke kanten en verbeterpunten van uw team die van belang zijn voor het uitvoeren van het begaafdheidsbeleid.

Ontwikkeling van materialen

Ik ontwikkel materialen die inzetbaar zijn voor individueel (psychologisch) onderzoek en coaching van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Hieronder zal ik gratis beschikbaar materiaal plaatsen.

Hulpmiddel voor een gesprek met kinderen op de basissschool

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd: is dat wat je bent, wat je in je hebt, of wat je laat zien in prestaties?

Auteurs of ontwikkelaars van verschillende modellen en theorieën over hoogbegaafdheid hebben het niet allemaal over hetzelfde als zij het hebben over hoogbegaafdheid. Is dat een probleem? Nee, zo lang maar duidelijk is waarover we het hebben. In Nederland hebben we het nog vaak over hoogbegaafdheid als iemand een zeer hoge score op een IQ-test heeft behaald. Er is echter wetenschappelijke overeenstemming over dat hoogbegaafdheid meer inhoudt dan een zeer hoog IQ, en dat niet elke persoon met kenmerken van hoogbegaafdheid een zeer hoge score op een IQ-test behaalt.

Kenmerken van (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid kan worden gezien als een sterke aanleg op een of meerdere gebieden, die zich kan vertalen naar uitzonderlijke prestaties op een of meerdere gebieden (Gagné, 2004).

Onder meer de volgende kenmerken kunnen wijzen in de richting van een goed leervermogen en een sterke aanleg op een of meerdere gebieden:

 • Als jong kind een ontwikkelingsvoorsprong
 • Goed geheugen
 • Veel inzicht, verbanden leggen
 • Kennisvreter in de breedte en/of diepte
 • Grote behoefte zaken te begrijpen
 • Genieten van complexiteit
 • Gedreven en zelfsturend bezig met zelfgekozen activiteiten
 • Zoeken naar uitdaging, in nieuwe dingen, of iets nóg beter willen kunnen of weten
 • Grote mate van opmerkzaamheid
 • Met relatief geringe inspanning iets behoorlijk goed kunnen
 • In relatief korte tijd iets behoorlijk goed kunnen
 • Sterke innerlijke belevingswereld
 • Creatief, scheppend vermogen

Hoogbegaafdheid is geassocieerd met een sterke 'need for cognition': een grote drang om zaken waar de interesse naar uitgaat diepgaand te doorgronden en begrijpen.

Sommige mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid zijn ware alleskunners: door een combinatie van een brede interesse en een goed leervermogen kunnen heel veel verschillende kanten worden ontwikkeld. Er kunnen keuzevraagstukken gaan spelen (wat voor studie of werk past nou het beste bij mij?), zeker in combinatie met snel verveeld zijn kan dit leiden tot 'shopgedrag' in studies, hobby's en werk.

Hoogbegaafdheid is geassocieerd met een grote mate van "openness for experience' - een van de vijf schalen van de big five persoonlijkheidstheorie. Kenmerkend voor een grote mate van 'openness for experience' zijn creativiteit en hoogsensitiviteit: een grote gevoeligheid op meerdere gebieden- vergelijkbaar met 'overexcitabilities' die worden beschreven in Dabrowski's theory of positive disintegration.

Signalen van mogelijk onderpresteren

De volgende kenmerken kunnen wijzen op onderpresteren:

 • Prestaties een stuk lager dan je potentieel
 • Gevoel van verveling, (faal)angst, uitputting of frustratie
 • Geen bereidheid om inspanning te leveren
 • Kiezen voor makkelijke dingen waarvan je zeker weet dat je ze kunt
 • Weinig interesse in of betrokkenheid bij school, studie of werk
 • Wel willen, maar niet durven uit angst dat je niet voldoet aan je eigen hoge lat of aan de verwachtingen van anderen
 • Wel beginnen, maar opgeven zodra je denkt dat het toch niet gaat lukken

DMGT model van Gagné

Een ontwikkelingsmodel wat ik bruikbaar vind, met name als we het hebben over vraagstukken met betrekking tot onderpresteren en motivatieproblemen is het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT 2.0) van Gagné (2010).
In dit model is uitgewerkt hoe persoonsfactoren en omgevingsfactoren in ontwikkelingsprocessen een rol spelen bij het tot uitdrukking komen van een grote aanleg in talent, ofwel bijzondere prestaties.

Figuur: Gagné's Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT 2.0; 2008 update). Bron: https://www.researchgate.net/figure/Gagnes-Differentiated-Model-of-Giftedness-and-Talent-DMGT-20-2008-update_fig1_285842441 [accessed 12 Sep, 2019]

 

 

ACT

In mijn werkwijze neemt ACT (Action and Commitment Therapy) een centrale plaats in. Bij ACT ligt focus niet op het genezen van psychische ziektes, of het bevechten of bestrijden van psychische problemen. Bij ACT gaat het om het actief aangaan van het leven gericht op jouw waarden, waarbij het accepteren dat het leven ook lastige momenten en ervaringen met zich meebrengt een belangrijke (te ontwikkelen) vaardigheid is.

ACT : psychologische flexibiliteit

ACT (Action and Commitment Therapy) is een vorm van cognitieve gedragstherapie, met een solide wetenschappelijke basis. De principes van ACT zijn zeer goed te gebruiken in het dagelijks leven, bij coaching, counseling en training.

Bij ACT wordt ernaar gestreefd dat je cognitieve flexibiliteit ontwikkelt. Dit houdt in dat je je kunt aanpassen aan verschillende situaties en omgevingen, zonder je eigen waarden en behoeftes uit het oog te verliezen.

In de figuur ACT hexaflex is zichtbaar welke zes elementen centraal staan bij het streven naar cognitieve flexibiliteit.

Ik licht de betekenis van deze begrippen en de wijze waarop deze aan bod komen in mijn begeleiding hieronder kort toe:

Figuur: ACT Hexaflex. 

 

Contact met het hier en nu

Als je piekert over het verleden, of je zorgen maakt over de toekomst is je aandacht niet in het ‘hier en nu’. Dit in het verleden of in de toekomst zitten met je gedachten levert je meestal onplezierige gevoelens op, en zorgt ervoor dat je niet open en in contact staat met je omgeving en wat je hier en nu aan het doen bent.

→ We besteden aandacht aan het leren signaleren wanneer je niet in het hier en nu zit met je aandacht, en aan het brengen van je aandacht naar het hier en nu.

Acceptatie

Als je je vervelende gevoelens of nare gedachten probeert te bevechten, dan lukt dat vaak niet. Het kost wel energie.

→ We werken aan het accepteren van onaangename gedachten en gevoelens en je zult merken dat dit ervoor zorgt dat er ruimte en energie komt om je aandacht te richten op positieve zaken.

Defusie

Heb je er last van dat je je gedachten als dwingend ervaart, en dat ze voor jouw gevoel ook waar zijn?

→ We werken aan het loskomen van je gedachten, en je leert ze waar te nemen zonder dat je het gevoel hebt dat jouw gedachten jou sturen. En dat jouw gedachten bepalen hoe jij je voelt.

Zelf als context

Je kunt verstrikt raken in je eigen gedachten en gevoelens, en het gevoel hebben dat deze jouw hele ‘zijn’ bepalen.

→ We werken aan het observeren van jezelf, met jouw gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot jouw omgeving. Door vanaf een afstand naar jezelf te leren kijken, zul je ruimte ervaren en kun je je aandacht richten op het maken van waardengerichte keuzes (zie hieronder).

Waarden

Als je gedrag in overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt, ervaar je innerlijke harmonie. Dit draagt bij aan een gevoel van een zinvol, betekenisvol leven. Als je handelen botst met wat je belangrijk vindt, dan merk je dat je daar onprettige gevoelens bij hebt.

→ We werken we aan het herkennen van jouw waarden. Deze vormen jouw kompas in het leven.

Toegewijde actie

Als je leeft naar je waarden, wordt het maken van keuzes eenvoudiger. Je kunt voor jezelf bepalen waarom je iets doet (omdat het past bij wat jij belangrijk vindt) of juist niet doet (omdat het botst met wat je belangrijk vindt). Je verliest minder energie aan het doen van dingen die niet passen bij jouw waarden.

→ We werken aan het maken van een vertaalslag van jouw waarden naar het concreet handelen naar die waarden.

Aangesloten bij:

Sacha Geerlings Psychologisch Advies & Coaching

Psycholoog NIP en ECHA-specialist hoogbegaafdheid

Deze praktijk voor online begeleiding (beeldbellen en chatten) is gevestigd in Den Haag

06-27057464

sacha@sachageerlings.nl

KvK 27330728