Wolk Psychologie

Eind 2021 heb ik Wolk Psychologie opgericht. De vorm van een wolk vind ik een mooi symbool voor de innerlijke belevingswereld (gedachtenwolkjes). Het woord wolk kun je zien als een afkorting van waardengericht en oplossingsgericht leren kiezen. Ik ben ervan overtuigd dat het leren kiezen wat werkelijk bij je past van fundamenteel belang is voor je welbevinden en een belangrijke oplossingsrichting kan vormen voor problematiek waar onder meer hoogbegaafden mee te maken kunnen krijgen, zoals onderpresteren, motivatieproblemen en faalangst.

Ik heb Wolk Psychologie opgericht met als doel frisse, toegankelijke en positieve producten te ontwikkelen voor coaches, hulpverleners en leerlingbegeleiders die oplossingsgericht en positief-psychologisch (willen) werken. Ik verzorg de volledige productontwikkeling zelf, van concept, naar inhoud en vormgeving.

 

 

Zicht op je Binnenwereld- kaarten voor begeleiding

Zicht op je binnenwereld – kaarten voor begeleiding

€25,00 incl verzending (NL)

Deze kaarten zijn bedoeld voor kindercoaches, psychologen, orthopedagogen en leerlingbegeleiders om te gebruiken als hulpmiddel bij begeleiding van individuele kinderen die last hebben van faalangst, perfectionisme en/of motivatieproblemen. Deze kaarten zijn goed inzetbaar bij, maar niet uitsluitend bedoeld voor, kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid.

Beschrijving

Zicht op je Binnenwereld is een set van 58 kaarten in een doosje met weergaven van

  • Spanning in je lichaam
  • Gevoelens
  • Gedachten
  • Gedrag
  • Motivatie

Op elke kaart staat een personage met een gele of rode ster. De gele ster staat voor plezierig en/of helpend, de rode ster staat voor onplezierig en/of niet-helpend. Binnen de categorieën zijn er ‘blanco’ kaarten waarbij de specifieke inhoud kan worden bepaald door het kind. Die kunnen worden ingezet als het kind de door hem/haar gewenste beschrijving niet terugvindt in de overige kaarten.

De kaarten kunnen worden ingezet bij het bespreken van situaties die voor het kind lastig zijn om mee om te gaan. De kaarten worden daarbij neergelegd in de vorm van een ‘stripverhaal’ waarin het kind weergeeft hoe en waar hij/zij spanning ervaart, welke gevoelens en gedachten hij/zij ervaart, en welk gedrag hij/zij vertoont. Optioneel kan worden gekeken naar gedachten die specifiek van invloed zijn op de motivatie voor activiteiten/taken. Dit ‘stripverhaal’ kan vervolgens worden besproken met het kind en bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het kind omgaat en zou willen omgaan met voor hem/haar lastige situaties. Op basis hiervan kunnen interventies worden ingezet die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van emotieregulatie, het leren omgaan met belemmerende of dwingende gedachten en het maken van constructieve gedragskeuzes. ACT is een methode die hier goed geschikt voor is.